asd
Hukuk Çevirisi

 

Bir çevirinin hukuk çevirisi kabul edilebilmesi için hukuki bir niteliğe sahip olması gerekmektedir. Şirket anlaşmaları, iş teklif ve sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, lisans, uygunluk belgeleri, yasal sözleşmeler, mahkeme kararı belgeleri, taahhütname, nüfus belgesi, denizcilik sözleşmesi, kira sözleşmesi, genelge, AB mevzuatı, temsilcilik sözleşmesi, ibraname, satış sözleşmesi, tüzük, form, yabancı mevzuat, yönerge, istinabe yazışması, önerge, Yargıtay kararı, dernek tüzüğü, vakıf senedi, yargı kararı, hukuki makale, üretim ve serbest satış sertifikası, vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, yasal anlaşmalar, mahkeme belgeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları, şirket ana, kuruluş sözleşmeleri, işçi – işveren ilişkileriyle ilgili belgeler, inşaat taşeron sözleşmesi, gelir tablosu, vergi levhası, IK raporu, garanti belgesi, faaliyet tablosu, dağıtım raporu, uzman incelemesi raporu, ekspertiz, bilanço, tutanak, vergi evrakı, yetkilendirme, ihbarname, şirket tüzüğü, inşaat ihalesi, kanun maddeleri, senet, tapu, tescil evrakları, yabancı yargı kararı, boşanma kararı, ihale şartnamesi, vasiyetname, pasaport, diploma, öğrenci belgeleri, mahkeme ve duruşmalarda ardıl çeviriler, sulh sözleşmesi, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, iş mektupları, şirket sunumları, dilekçe, kefaletname, adli sicil kayıtları gibi belgelerin çevirisi hukuk çevirisi örnekleridir. Hukuk çevirileri yaptırılırken mutlaka hukuk konusunda deneyimli bir büroya danışmak ve çeviri bürosu seçiminde dikkatli olmak gerekmektedir. Çevirideki en ufak bir ifade hatası veya eksikliği belgenin niteliğini değiştirebileceğinden, hem kaynak hem de hedef dillerde hukuk dilinde yetkin ve hukuk çevirisi deneyimi olan çevirmenlerce yapılmalıdır.

Alanında uzman kadromuzla uygun fiyat ve kaliteli çeviri hizmetlerimiz için iletişime geçiniz.

+90 312 433 1 222

info@uzmantercume.com.tr