asd
TSE Ürün Belgelendirme Danışmanlığı

TSE Ürün Belgelendirme Danışmanlığı :

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve karşılıklı imzalanan sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

• Maliyette düşüş- ticarette artış,
• Pazara ulaşmada kolaylık,
• Pazarda hız,
• Tüketici nezdinde güven,
• Güvenli ürünün garantisi,
• Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

Türk Standardlarına Uygunluk Belgelendirmesi nasıl yapılır?

• Üretim yerinde ürüne ait  kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin kurulup kurulmadığının tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
• İlgili ürün standardının gerektirdiği  muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
• Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesinin devamlılığı nasıl sağlanır?

• Ara kontrol amacıyla TSE tarafından belirlenen aralıklarla üretim yeri incelemesi yapılarak gerekli görülürse üretim yerinden ve/veya piyasadan numune alınarak gerekli görülen muayene ve deneyler yapılır.
• Bu işlemlerin sonucunda belgelendirme şartlarında uygunsuz yönde değişme  yoksa belgenin geçerliliği devam eder.

TSE Ürün Belgelendirme

Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için iletişime geçiniz.

+90 312 433 1 222

info@uzmantercume.com.tr